Ceník úhrad nehrazených zdravotními pojišťovnami
 
Administrativní úkony 100 Kč
Výpis z dokumentace 150 Kč (netýká se situace, kdy pacient přechází na jiné pracoviště)